Liczba bezdomnych

Dane opublikowane we wrześniu przez Focus Ireland wskazują, że liczba bezdomnych w Waterford wzrosła o 11% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie liczba osób mieszkających w lokalach zastępczych i oczekującychDalej ->