Coraz wyższy poziom stresu w pracy

poziom stresu
fot. Pexels.com

W ciągu ostatnich kilku lat poziom stresu pracowników w Irlandii wzrósł niemal dwukrotnie, z 8% w roku 2010 do aż 17% w ubiegłym roku. Pracownicy zgodnie twierdzą, że niezadowoleni klienci, presja czasowa oraz dokuczanie ze strony przełożonych i współpracowników to najważniejsze powody stresu w pracy.

Mimo tego drastycznego wzrostu poziom stresu w pracy w Irlandii jest wciąż poniżej średniej europejskiej wynoszącej 19%. Najbardziej narażeni na stres są pracownicy służby zdrowia, administracji publicznej oraz firm produkcyjnych. Także osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach wykazują znaczący poziom stresu w pracy.

Często pracownicy, którzy skarżą się na stresującą pracę narzekają także na przemęczenie i kłopoty ze snem, co może być bezpośrednio związane z poziomem stresu doświadczanego w miejscu pracy. Najczęściej podwyższony poziom stresu wykazują zawody związane z pracą wymagającą nieustających dobrych wyników oraz stałego rozwoju.

Najczęstsze powody stresu w pracy to:

  • konieczność radzenia sobie z niezadowolonymi czy wręcz wściekłymi klientami
  • nieustająca presja czasowa i ciągły brak czasu na wykonanie wszystkich powierzonych zadań
  • nękanie i dyskryminacja, które spotykają pracowników na każdym szczeblu i w każdej branży
  • zbyt długi dzień pracy oraz przemęczenie

Autorzy raportu wskazują, że poziom stresu znacząco zmniejsza wsparcie ze strony pracodawcy oraz współpracowników. Często zwykłe pochwały mogą spowodować zmniejszenie poziomu stresu.

W raporcie dotyczącym poziomu stresu w pracy w Irlandii zawarto także sugestię dla pracodawców, by tworzyli oni procedury dotyczące zwalczania stresu w pracy. Takie procedury powinny być wdrożone w ramach polityki bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Autorzy wykazali także bezpośredni związek między poziomem stresu a chorobami dotykającymi pracowników. Najczęściej stres jest powodem zaburzeń psychicznych oraz kłopotów z krążeniem czy nawet chorób serca. Zwiększający się poziom stresu może stać się przyczyną poważnego zwiększenia liczby przypadków takich chorób, co spowoduje wzrost wydatków budżetowych na leczenie. Dlatego także rząd powinien być zainteresowany wprowadzeniem procedur mających na celu zmniejszenie poziomu stresu w pracy.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.