Garda apeluje o uczciwą kampanię przed referendum aborcyjnym

Garda apeluje o uczciwą kampanię

Nadinspektor Gardy w Waterford, Padraig Dunne, ostrzegł grupy prowadzące kampanię przed referendum aborcyjnym, by nie przekraczały granic prawa.

Jednocześnie stwierdził, że Garda apeluje o uczciwą kampanię, a apel skierował do wszystkich grup. Nadinspektor Dunne odniósł się szczególnie do plakatów, które w ostatnich tygodniach masowo pojawiają się w Waterford. 

– Garda Síochána nie staje po żadnej ze stron – stwierdził. – Konstytucja zapewnia obywatelom prawo do protestu, oraz do wyrażania swoich opinii. Konstytucja zapewnia także prawo do składania skarg na naruszenia zasad państwa demokratycznego. Garda z kolei ma obowiązek zbadać każde zasadne zgłoszenie. Jednak to nie nasi funkcjonariusze mają decydować o tym, kto ma rację w danym sporze.

Nadinspektor Dunne wyraźnie podkreślił, że wraz z prawami obywatele otrzymują także pewne obowiązki. Jednym z nich jest przestrzeganie prawa innych do wyrażania swoich opinii w sposób, który nie krzywdzi ani nie obraża innych.

Potwierdził on, że Garda w Waterford otrzymała dotychczas dwie skargi dotyczące zdjęć na plakatach referendalnych. W obu przypadkach funkcjonariusze podjęli standardowe działania, by wyjaśnić sprawę.

Na spotkaniu z nadinspektorem kwestię plakatów skomentowała radna Mary Roche. Stwierdziła, że ona sama otrzymuje wiele skarg na plakaty, które nawołują do zachowania 8. Poprawki.

– Wiele osób skarży się na obrazy przedstawione na tych plakatach, które wiszą w miejscach publicznych, a które nie są odpowiednie dla dzieci. Sama mam 10-letnie dziecko i musiałam odpowiadać na pytania, które są zbyt poważne dla dzieci w tym wieku. 

Radna Roche zaapelowała do Gardy o interwencję w sprawie drastycznych zdjęć pokazywanych w miejscach publicznych. Jednak nadinspektor Dunne stwierdził, że Garda może interweniować jedynie na wniosek władz lokalnych lub sądu. W tej chwili usuwane są jedynie plakaty wieszane w miejscach niedozwolonych, na przykład zbyt blisko rond.

Garda może także interweniować w przypadku niszczenia lub bezprawnego usuwania plakatów. Zgodnie z prawem są one traktowane jako własność prywatna, której niszczenie lub kradzież jest ścigane z urzędu. Nadinspektor Dunne wspomniał, że Garda w Waterford otrzymała również kilka zgłoszeń dotyczących niszczenia plakatów. Chodzi między innymi o duży banner pro-life w Kilmeaden oraz kilkanaście mniejszych plakatów pro-life i pro-choice w centrum miasta.

Referendum w sprawie 8. Poprawki do Konstytucji (gwarantującej ochronę dzieci nienarodzonych) odbędzie się w Irlandii 25 maja. Do tego dnia będzie prowadzona kampania mająca przekonać obywateli do głosowania i odrzucenia poprawki lub jej zachowania w obecnym kształcie.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.