Imigranci radzą sobie na rynku pracy i w nauce

imigranci radzą sobie
fot. Pexels.com

Najnowszy raport Economic and Social Research Institute (ESRI) dotyczący integracji w Irlandii wskazuje, że imigranci radzą sobie na rynku pracy i w nauce równie dobrze, co rodowici Irlandczycy. Poziom zatrudnienia oraz wykształcenia imigrantów nie odbiega znacząco od wskaźników dla osób uroczonych w Irlandii.

Raport wskazuje jednocześnie, że Irlandia należy do najbardziej zróżnicowanych narodowościowo krajów Europy, gdyż aż 17% osób tutaj mieszkających pochodzi z innych państw. Autorzy zaznaczają jednak, że jest kilka grup imigrantów, które wciąż znacząco odbiegają od średniej w kwestii zatrudnienia czy wykształcenia.

Na koniec roku 2017 tylko 4% imigrantów z krajów europejskich (wyłączając osoby urodzone w Wielkiej Brytanii) pozostawało bez pracy. Wskaźnik ten dla Irlandczyków wynosił 7%, natomiast dla osób pochodzących z Afryki – aż 16%. Poziom zatrudnienia był nieco wyższy dla imigrantów mieszkających w Irlandii (70%) niż dla rodowitych Irlandczyków (66%).

Autorzy raportu wskazują jednak, że w przypadku imigrantów z krajów afrykańskich wskaźnik ten wynosił zaledwie 45%.

Dobrze wykształceni imigranci

W przypadku poziomu wykształcenia, niemal wszystkie grupy imigrantów mogą pochwalić się wyższym odsetkiem osób o wyższym wykształceni niż Irlandczycy. Wśród osób dorosłych urodzonych w Irlandii wykształcenie wyższe posiada 35% z nich. Natomiast wskaźnik ten dla imigrantów z krajów europejskich wyniósł aż 74%. W tej grupie imigranci z krajów Europy Wschodniej byli najgorzej wykształcenie, jednak nawet wśród nich wskaźnik ten wyniósł 35%.

Zbadano także poziom znajomości jeżyka angielskiego oraz matematyki wśród 15-latków. Wprawdzie rodowici Irlandczycy przewyższają imigrantów w znajomości angielskiego, jednak wyniki testów matematycznych imigrantów nie odbiegają już od wyników osiąganych przez osoby urodzone w Irlandii.

Bieda dotyka imigrantów

Raport stwierdza, że mimo tak dobrych wskaźników dotyczących zatrudnienia i wykształcenia wciąż znacznie więcej imigrantów niż Irlandczyków żyje w ubóstwie. Ubóstwo dotyka aż 23% imigrantów, podczas gdy wskaźnik ten dla rodzin Irlandczyków wynosi 16%. Zaledwie 8% osób urodzonych w Irlandii żyje w długotrwałym ubóstwie, podczas gdy odsetek ten wśród imigrantów wyniósł 13%, a w przypadku imigrantów z krajów spoza Unii Europejskiej – aż 29%.

Irlandia należy do najbardziej narodowościowo zróżnicowanych krajów europejskich – aż 17% osób tutaj mieszkających urodziło się w innym państwie. Jednocześnie co roku coraz więcej imigrantów otrzymuje obywatelstwo irlandzkie, w roku 2017 liczba ta wyniosła ponad 8 000 osób, wśród których najwięcej było obywateli Polski, Rumunii i Indii.

Autorzy reportu przyjrzeli się także społeczności muzułmańskiej w Irlandii, która w ostatnich latach rozrosłą się znacząco. W roku 2002 osób wyznających islam mieszkało w Irlandii mniej niż 20 000, podczas gdy na koniec roku 2016 liczba ta przekroczyła 62 000. Spośród nich niemal jedna trzecia to dzieci urodzone w rodzinach imigrantów.

Raport wskazuje, że poziom wykształcenia muzułmanów nie odbiega znacząco od średniej, jednak stopa bezrobocia w tej społeczności jest wyraźnie wyższa niż wśród innych imigrantów.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.