Imigranci skutecznie się integrują w Irlandii

Imigranci skutecznie się integrują w Irlandii
Foto: Pixabay.com
Większość Irlandczyków uważa, że imigranci skutecznie się integrują. Według ogólnoeuropejskiego badania opinii publicznej 80% mieszkańców Irlandii uważa, że integracja imigrantów przebiega pomyślnie. Jest to najwyższy odsetek pozytywnych odpowiedzi ze wszystkich państw UE.

W ankiecie przeprowadzonej przez Komisję Europejską respondenci odpowiadali na pytanie: „W jakim stopniu udana jest integracja imigrantów w twoim kraju”. Aż 80% irlandzkich respondentów, o 26% więcej niż wyniosła średnia europejska, wybrało odpowiedź „Integracja odnosi sukcesy”.

Badanie miało za zadanie ocenić stosunek opinii publicznej do imigrantów oraz poziomu ich integracji we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. W ankiecie wzięło udział ponad 28 000 osób, z czego około 1 000 w Irlandii. Podczas gdy Irlandczycy są zadowoleni z poziomu integracji, respondenci z Bułgarii, Estonii i Węgier mieli skrajnie odmienne zdanie na ten temat.

Wielka Brytania, w której 71% mieszkańców wierzy, że imigranci są zintegrowani ze społeczeństwem, znalazła się na czwartej pozycji. Średnio 54% respondentów w UE uważa, że integracja imigrantów przebiega pomyślnie.

W krajach, w których liczba imigrantów spoza UE jest niska, mieszkańcy rzadziej wskazywali na sukcesy integracyjne oraz częściej uważali imigrantów za źródło problemów.

Młodsi respondenci oraz ci z wyższym wykształceniem częściej postrzegają imigrację jako okazję do rozwoju społeczeństwa. Osoby starsze oraz te z niższym poziomem wykształcenia są bardziej skłonni postrzegać ją jako problem lub balast w rozwoju społecznym.

„Ogólny obraz jest dwuznaczny: postrzeganie imigracji jako problemu nie musi wcale oznaczać wrogości wobec migrantów, a często odzwierciedla pogląd, że rządy nie radzą sobie w odpowiedni sposób z kwestią integracji imigrantów”, stwierdzają autorzy raportu.

Większość Europejczyków uważa, że integracja imigrantów jest niezbędną inwestycją w perspektywie długoterminowej dla ich krajów.

Imigracja pozytywna dla Irlandczyków

Z wyników ankiety w Irlandii cieszy się David Stanton, minister stanu odpowiedzialny za równouprawnienie, imigrację i integrację.

Stwierdził on, że z takich wyników “mogą być dumne lokalne społeczności oraz organizacje działające na rzecz integracji w całej Irlandii. Różnorodność jest kluczem do udanej integracji. Rząd pracuje nad zapewnieniem pomyślnej integracji uchodźców i jest zaangażowany we wspieranie działań na poziomie lokalnym za pośrednictwem Wspólnotowego Funduszu Integracji.”

Zdaniem ministra Stantona integracja to ciągły proces i nie można spoczywać na laurach. Stałe zaangażowanie jest konieczne, by uniknąć kłopotów w przyszłości.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.