Miejskie finanse w coraz gorszym stanie

Miejskie finanse
fot. Pexels.com

Przeprowadzony w ubiegłym roku audyt finansów miasta i hrabstwa Waterford ujawnił, że w roku 2017 deficyt budżetowy lokalnych władz wzrósł z 7,8 miliona euro do 10,4 miliona euro. Audytor przeprowadzający badanie finansów, James Moran, zawarł w swoim raporcie kilka niepokojących danych, które mogą wskazywać na niegospodarność w wydawaniu samorządowych pieniędzy.

Według raportu w roku 2017 władze Waterford wydawały znaczące fundusze na projekty, które powinny zacząć przynosić dochody, a które zdają się wciąż pochłaniać miliony euro. W sumie projekty przebudowy centrum Waterford i Dungarvan pochłonęły w ciągu 12 miesięcy aż 5,1 miliona euro. Zdaniem audytora tak wysokie wydatki to głównie skutek zlecania remontów i innych prac firmom zewnętrznym oraz braku kontroli nad faktycznymi wydatkami.

Dodatkowe 2,4 miliona euro pochłonęło przygotowanie Północnego Nabrzeża do planowanej inwestycji. Tak wysokie wydatki na ten cel to także skutek wynajęcia firm zewnętrznych do przeprowadzenia większości prac rozbiórkowych i porządkowych. Władze Waterford mają nadzieję odzyskać fundusze zainwestowane w ten projekt, jednak do tej pory rząd przyznał na ten cel jedynie 6 milionów euro, podczas gdy władze lokalne ubiegały się o dofinansowanie w wysokości 105 milionów euro.

Audytor James Moran zwrócił także uwagę na niską skuteczność w pobieraniu należnych opłat. W roku 2017 zaległości osób prywatnych i fizycznych wobec władz Waterford sięgnęły 13,8 miliona euro, z czego aż 8,3 miliona euro to zaległe opłaty gruntowe od lokalnych firm. Dodatkowo do budżetu Waterford nie wpłynęło 3,6 miliona euro z zaległych czynszów oraz stałych opłat za wynajem mienia komunalnego.

Zdaniem audytora władz samorządowe muszą zwiększyć skuteczność pobierania opłat, w przeciwnym razie przychody będą regularnie maleć. W raporcie zasugerował on utworzenie centralnego urzędu odpowiedzialnego za pobór bieżących i zaległych opłat, który byłby rozliczany corocznie ze swojej skuteczności.

Audytor zidentyfikował także ponad dwustu najemców w nieruchomościach komunalnych, których zaległości wobec władz samorządowych wynoszą ponad 1 000 euro. Jednocześnie tygodniowe przychody tych najemców przewyższają 500 euro, co pozwala na skuteczną egzekucję długów. Niestety władze miejskie nadal zwlekają z taką egzekucją pozwalając, by długi najemców rosły.

Rosnący deficyt w finansach samorządowych powoduje, że władze lokalne muszą regularnie zwiększać swoje zadłużenie w instytucjach finansowych. W tej chwili owo zadłużenie wynosi aż 135 milionów euro, a w roku 2017 wzrosło o 4 miliony euro. Obsługa długu generuje także poważne koszty, które można ograniczyć spłacając część zadłużenia.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.