Polonia też głosuje w wyborach samorządowych

Polonia24 maja odbędą się w Irlandii wybory do samorządów lokalnych oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy mieszkający w Irlandii mają prawo do głosowana w obu niezależnie od tego czy posiadają irlandzkie obywatelstwo.

Każdy Polak i Polka na Zielonej Wyspie ma możliwość wybrania radnych do lokalnych urzędów miast i hrabstw. W ten sposób można wpływać na sprawy lokalne, takie jak polityka mieszkaniowa, lokalne podatki, infrastruktura, lokalne szkoły, transport, aktywności i wydarzenia społeczne, place zabaw.

Aby głosować w irlandzkich wyborach lokalnych, trzeba zarejestrować się w spisie wyborców na 15 dni przed terminem wyborów, tj. do 7 maja. Rejestrację należy zacząć od wypełnienia formularza RFA2, który można pobrać ze strony www.checktheregister.ie. Następnie należy udać się na najbliższy posterunek Gardy wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości oraz uzyskania pieczęci na formularzu, który należy wysłać do swojego urzędu miasta.

– Polacy jako największa mniejszość narodowa w Irlandii, stanowi potencjalnie bardzo dużą grupę wyborców, o której głosy mogą ubiegać się kandydaci do rad miast – mówi Viola Di Bucchianico z Forum Polonia.

PoloniaAby zachęcić Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz do aktywnego uczestnictwa w majowych wyborach, Forum Polonia Irlandia prowadzi kampanię informacyjną w myśl hasła „Pracujemy, mieszkamy, głosujemy”. Jej głównym celem jest mobilizacja środowisk polonijnych do udziału w wyborach lokalnych, edukacja społeczności polskiej z zakresu irlandzkiej sceny politycznej oraz promowanie i wspieranie polskich kandydatów startujących w wyborach.

– Prace nad kampanią trwają już od zeszłego roku. W listopadzie 2018 roku przygotowaliśmy ulotkę informacyjną dotyczącą rejestracji przedwyborczej oraz wyborów lokalnych, a także uruchomiliśmy specjalną stronę internetową poświęconą tym zagadnieniom – www.wybory.forumpolonia.org. Cały czas trwa intensywna kampania w mediach społecznościowych. Regularnie publikowane są materiały informujące o zasadach rejestracji przedwyborczej oraz głosowania w systemie pojedynczego głosu przechodniego jaki obowiązuje w Irlandii – dodaje Viola Di Bucchianico.

Ponadto, Forum Polonia zachęca Polaków do kandydowania oraz do kontaktów z lokalnymi kandydatami na radnych, a zwłaszcza do dyskusji z nimi na tematy integracji i lokalnych potrzeb nie tylko Polonii.

Na stronie internetowej kampanii www.wybory.forumpolonia.org zamieszczane są infografiki z informacjami o partiach politycznych, samorządzie lokalnym, odpowiedzialności radnych oraz zasadach rejestracji w spisie wyborców.

– Zachęcamy do kandydowania w wyborach lokalnych – do czego każdy z nas ma prawo oraz do wspierania lokalnych kandydatów poprzez wysyłanie im zapytań, udział w canvassingu, czyli wizyt w domach wyborców oraz udziału w lokalnych debatach. W ten sposób Polacy mogą lepiej poznać irlandzkich polityków w swoim regionie – mówi Agnieszka Wieczorkowska, która kandydowała do rady miasta Dublina w 2014 roku.

Aktywność obywatelska i włączenie się w życie swojej społeczności lokalnej to obowiązek i przywilej tych, którzy uczynili z Irlandii swój dom. Jest to też milowy krok na drodze budowania silnej i zjednoczonej irlandzkiej Polonii.

Forum Polonia Irlandia, koordynująca kampanię, jest organizacją apolityczną i nie popiera, ani nie wspiera żadnych opcji politycznych czy poszczególnych kandydatów startujących w majowych wyborach. Jako organizacja polonijna opiera się na zaangażowaniu swoich członków, którzy działają w ramach wolontariatu na rzecz integracji polsko-irlandzkiej.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.