Pracownicy akademiccy WIT zagłosowali za strajkiem

Pracownicy akademiccy
fot. Munster Express

Pracownicy akademiccy Waterford Institute of Technology (WIT) niemal jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem akcji protestacyjnej wobec wniosku złożonego przez władze uczelni. Wiosek ten przewiduje połączenie WIT z jej odpowiednikiem w Carlow (CIT) i utworzenie wspólnej politechniki. Nauczyciele i wykładowcy z WIT twierdzą, że plany nie zostały z nimi należycie skonsultowane, a władze uczelni nie udzielają im wymaganych informacji na temat możliwych zmian.

Przedstawiciele związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli i wykładowców z WIT – Teachers’ Union of Ireland (TUI) – potwierdzili, że także kadra naukowa na uczelni w Carlow opowiedziała się za podjęciem akcji strajkowej.

– Mimo że proces zmian już się rozpoczął pracownicy naukowi ani ich przedstawiciele nie zostali zaproszeni na żadne spotkanie z władzami uczelni, na którym owe zmiany byłby dyskutowane. Tak naprawdę oficjalnie nie wiemy co nas czeka w chwili połączenia obydwu uczelni. Taka sytuacja jest niedopuszczalna – mówi Kathleen Moore, regionalna sekretarz TUI.
Brak konsultacji i informacji?

Zdaniem związkowców podobny proces, który trwa w przypadku trzech uczelni w Dublinie został przeprowadzony wzorcowo, a pracownicy byli na bieżąco informowani o postępach i potencjalnych zmianach. W tamtym przypadku władze wszystkich trzech uczelni przeprowadziły konsultacje z pracownikami przed złożeniem oficjalnego wniosku o połączenie. Konsultacje i spotkania zaowocowały podpisaniem porozumienia między kardą naukową a administracją uczelni, a cały proces był w pełni przejrzysty.

W przypadku WIT i CIT pracownicy nie są informowani o żadnych postępach, a władze uczelni nie zaprosiły ich na żadne konsultacje.

Odmiennego zdania są same władze WIT, które twierdzą, że wszyscy pracownicy mieli szansę uczestniczyć w procesie przygotowawczym do złożenia wniosku. Rektor uczelni, profesor Willie Donnelly, twierdzi, że związki zawodowe były informowane o planach złożenia wniosku o połączenie obu uczelni, a on sam na początku roku akademickiego wyraził gotowość do spotkania z przedstawicielami pracowników, by przedyskutować plany uczelni.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.